Førstehjælp

Førstehjælp

Hvad koster det og skal man tage det?

Siden oktober 2006 skal alle, der skal erhverve kørekort første gang jf. kørekortbekendtgørelsen have gennemført 8 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp inden for det seneste år. 1. hjælp koster 750 kr. og skal tages hos TopGearTrafik, hvis du ikke allerede har gennemgået et sådan kursus når du starter. Elever fra andre skoler er også meget velkomne til at deltage i vores 1. hjælpskurser.

Har man tilmeldt sig er man forpligtigt til at møde op, ellers går betalingen tabt. Husk at betale kurset inden du møder op og husk at tage kvitteringen med.  Se her vores kørekort priser!

 

Hvor forløber kurset og hvor lang tid tager det?

Pga. de naktuelle situation med korona og krav til pladsen, kan Førstehjælpsunderving ikke foregå på skolen som hidtil. Derfor afholdes kurset  i lokalerne 

Body for Life
Fjeldhammervej 15, 2610 Rødovre
https://maps.app.goo.gl/p1YBbopzUZdBfA2E7

Mødetid er klokken 9.00 og med 8 timers undervisning plus spisepause, skal du forvente en sluttid klokken 17.30. 

De 8 timers kursus er sammensat af førstehjælpsmodulet Hjerte-Lunge-Redning på 4 timer og færdselsrelateret førstehjælpsmodul på 4 timer.

FORMÅL

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker.

MÅL

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne handle hensigstmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade.

Yde livreddende førstehjælp til hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken samt store ekstremiteter.

Foretage Nødflytning af en tilskadekommen, hvis det vurderes nødvendigt

Kunne føre en rolig samtale med den/de tilskadekomne og have forståelse for den livsvigtige ilttransport.

INDHOLD

Forhold ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker.

Førstehjælpens 4 hovedpunkter.

Nødflytning.

Livreddende førstehjælp-ABC og den livsvigtige ilttransport.

Alarmering.

Psykisk førstehjælp.

Blødninger.

Hovedlæsioner.

Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken.

Brud på arme og ben.

INSTRUKTØR

Vores instruktør fra Dansk Førstehjælp er uddannet via beredskabsstyrelsen og følger uddannelsesplanen fra Dansk Førstehjælpsråd.

Hvornår kan jeg starte?

Du kan og bør tage kurset så snart du starter på køreskolen. Gennemførelsen af det, er en forudsætning for, at du kan blive tilmeldt teoriprøven. Du kan altid bruge vores online tilmeldingskalender på hjemmesiden til at finde ud af hvornår der er førstehjælp.

Hvordan kommer jeg igang?

Du trykker på Tilmeldingsknappen ovenover I kalenderen finder du et hold der passer dig og udfylder så tilmeldingsformularen.